De ouderraad is medeverantwoordelijk voor het organiseren van alle buitenschoolse activiteiten en het innen van de ouderbijdrage.De ouderraad bestaat uit een groep ouders die samen met het team alle buitenschoolse activiteiten bedenkt en organiseert. De activiteiten zijn mogelijk doordat de OR en het team worden bijgestaan door andere ouders die als vrijwilliger meehelpen.

Voor het schooljaar 2020-2021  is een bedrag van € 50,- per kind bepaald. U kunt dat bedrag overmaken op bankrekening NL 65 INGB 000 5111 623 t.n.v. ouderraad Het JongLeren te Arnhem, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Voor gezinnen waarvoor de financiën niet toereikend zijn om de ouderbijdrage te betalen, is er een mogelijkheid om bij Stichting Leergeld een vergoeding te vragen. Zie http://www.leergeldarnhem.nl voor verder informatie.


De ouderraad bestaat dit jaar uit de volgende personen:

Marije van der Meer

Voorzitter

Sonja den Duyn

Nadine de Haardt

Marco Hessels

Maarten Zwiers