De Ouderraad is medeverantwoordelijk voor het organiseren van alle buitenschoolse activiteiten en het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.De ouderraad bestaat uit een groep ouders die samen met het team alle buitenschoolse activiteiten bedenkt en organiseert. De activiteiten zijn mogelijk doordat de OR en het team worden bijgestaan door andere ouders die als vrijwilliger meehelpen.

Voor het schooljaar 2023-2024 is een bedrag van €50,- per kind bepaald. U kunt dat bedrag overmaken op bankrekening NL 65 INGB 000 5111 623 t.n.v.
Ouderraad Het JongLeren te Arnhem, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Voor gezinnen waarvoor de financiën niet toereikend zijn om de ouderbijdrage te betalen, is er een mogelijkheid om bij Stichting Leergeld een vergoeding te vragen. Zie leergeldarnhem.nl voor verder informatie.


 

Leden ouderraad

Tamara Powter

Leerkracht groep 3A

Meer info

Marieke Munk

Leerkracht groep 1-2

Meer info

Sharon Enderink

Voorzitter OR

Maartje Kuijten

Penningmeester

Elif Ak

Ouder

Talitha Dooper

Ouder

Linda Ackermann

Ouder

Shirley van der Voet

Ouder

Danielle Hoyer

Ouder

Lenka Stangler

Ouder

Loes Venhoek

Ouder