De ouderraad is medeverantwoordelijk voor het organiseren van alle buitenschoolse activiteiten en het innen van de ouderbijdrage.De ouderraad bestaat uit een groep ouders die samen met het team alle buitenschoolse activiteiten bedenkt en organiseert. De activiteiten zijn mogelijk doordat de OR en het team worden bijgestaan door andere ouders die als vrijwilliger meehelpen.

Voor het schooljaar 2019-2020  is een bedrag van € 50,- per kind bepaald. U kunt dat bedrag overmaken op bankrekening NL 65 INGB 000 5111 623 t.n.v. ouderraad Het JongLeren te Arnhem, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Voor gezinnen waarvoor de financiën niet toereikend zijn om de ouderbijdrage te betalen, is er een mogelijkheid om bij Stichting Leergeld een vergoeding te vragen. Zie http://www.leergeldarnhem.nl voor verder informatie.

Voor het schooljaar 2019-2020
De ouderraad bestaat dit jaar uit de volgende personen:

Marije van der Meer

Voorzitter

Karin Braams

Secretaris

Sonja den Duyn

Penningmeester

Nadine de Haardt

Coördinator Vrijwilligerszaken

Mascha Bouw

Severine van den Voorden

Sandra Wegh

Dave van der Velden

Marco Hessels

Nicole Saddal

Anne Ponsen

Maarten Zwiers