Welkom!

Het JongLeren is een openbare basisschool in de nieuwbouwwijk Schuytgraaf in Arnhem.
De naam Het JongLeren is gekozen vanwege de kunst van het evenwicht en het jongleren
met je talenten.

Onze visie; waar staan wij voor?
We stemmen het onderwijs af op het kind en zorgen daarbij voor een gezonde en duurzame werksituatie voor zowel de kinderen als het gehele team.

Onze missie; waar gaan wij voor?
Op Het Jongleren mogen leerlingen op hun eigen wijze zichzelf, de ander en de wereld om hen heen ontdekken vanuit onze kernwaarden liefde, nieuwsgierigheid, vertrouwen en verbinding.

Hierbij doen we een beroep op eigen talenten, het leren van en met elkaar en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. We verwerven kennis door thematisch, betekenisvol en samenwerkend leren vanuit een veilige leeromgeving, waarin onze leerlingen zich geliefd, gezien en gehoord voelen.

We werken in reken-, taal-, kunst-, wereld-, wetenschap & techniek- en tekenateliers. Een atelier is een rijke en uitdagende leeromgeving waar onze leerlingen zelf thematische opdrachten kiezen die ontworpen zijn door onze leerkrachten. Onze leerlingen weten hierdoor wat ze kunnen en halen met passende begeleiding het maximale uit zichzelf. Ze mogen zijn wie ze zijn om vol vertrouwen hun plaats in te nemen in de maatschappij.

De essenties of uitgangspunten worden nader toegelicht in onze schoolgids.

Het JongLeren staat voor:

 • Leerlingen die jong en leergierig zijn
 • Bevlogen leerkrachten
 • De kunst van alles in balans brengen
 • Veel geduld, oefening, doorzettingsvermogen
 • Kinderen die trots durven tonen wat ze kunnen
 • Jong geleerd is oud gedaan.

De pijlers van onze school zijn:

 • Kennis verwerven: het gehele jaar in thema’s met de hele school
 • Kennis toepassen in ateliers: taal, rekenen, kunst,techniek en wereld
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: op natuurlijke momenten, elke dag!

Het team biedt:

 • Onderwijs op maat (afgestemd op niveau, leerstijl, interesse van de kinderen)
 • Onderwijs van hoge kwaliteit (kennis, vaardigheden, leerhouding, werkhouding, uitdaging)
 • Veelzijdige keuze activiteiten in de ateliers
 • Ruimte (kinderen kunnen zichzelf zijn en initiatieven nemen, verantwoordelijkheid nemen)
 • Sociaal leren  (samen en op natuurlijke momenten)
 • Veilig pedagogisch klimaat (zelfvertrouwen, zelfstandigheid, samen)
 • Oefenen van de 21e eeuwse vaardigheden.

Nieuwsgierig geworden? Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een persoonlijke kennismaking
en rondleiding. U bent van harte welkom!