Coöperatief leren

'Samen leren gaat beter dan alleen.'

De gedachte achter samenwerkend leren is dat kinderen leren door uitleg te krijgen van of geven aan elkaar en aangemoedigd worden door elkaar.

Met coöperatief leren bieden we de kinderen dagelijks gestructureerde werkvormen aan, waarmee ze samen actief leren. Het zijn actieve werkvormen, zodat elk kind aan bod komt en waarbij veel oefening in korte tijd mogelijk is. 

De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en ze vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en kunnen elkaar daarbij helpen