Privacybeleid & privacyverklaring

Het JongLeren is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.

Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.
Hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft
ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren). Deze informatie kunt u teruglezen op de website
van de stichting floresonderwijs.nl