Werken in ateliers

'Opgedane kennis toepassen in een atelier.'

In een atelier hebben we de leeromgeving ingericht rondom een bepaald vakgebied. De kinderen kiezen zelf welke opdracht met welke verwerking ze gaan doen in hun atelier tijd. 

Dit doen we, omdat we onze kinderen willen uitdagen en uitnodigen tot verkenning, onderzoek, samenwerking en tot verbetering van eigen kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van rekenen-wiskunde, taal-lezen, wereldoriëntatie, kunst, muziek & drama en techniek & wetenschap.In een atelier werken ze iedere dag aan opdrachten binnen het thema, waarin kinderen een onderzoekende houding ontwikkelen, leren om verantwoorde keuzes te maken en in verschillende verwerkingsvormen bezig zijn met de lesstof. 'In een atelier mag ik zelf kiezen op welke manier ik het fijn vind om te leren.'

De leerkracht stelt gerichte en begeleidende vragen met als doel dat het kind het gevoel krijgt zelf keuzes te mogen maken, waardoor het kind het zelfregulerend leren ontwikkelt.Ons doel is dat de kinderen hierdoor zelfvertrouwen tonen, vertrouwen in elkaar en zich bewust worden van hun eigen talent en manier van leren.