Welkom op de pagina van de middenbouw

Dit schooljaar de middenbouw uit: twee groepen 3, twee groepen 4 en twee groepen 5

Een dag in de middenbouw

Lezen
De kinderen starten tijdens de inloop de dag rustig met het lezen van een boek. De kinderen mogen zelf een boek uitkiezen, wat goed is voor de leesmotivatie.

Dagopening
De dag wordt besproken, bijzonderheden gemeld. De kinderen leren hierdoor een dag te overzien en hierin structuur te herkennen.

Instructies en ateliertijd
De kinderen volgen instructies. Deze instructies zijn veelal aan de hele groep, maar ook aan een groepje leerlingen wanneer zij hiervoor uitgenodigd worden of hier zelf aan deel willen nemen. Verder werken de kinderen aan de gekozen atelieropdrachten of hun eigen plannen.

Dagafsluiting
Aan het eind van de dag wordt er gezamenlijk opgeruimd en zorgen de kinderen ervoor dat de materialen waarmee ze de volgende dag starten in het Atelier aanwezig zijn. De dag wordt altijd gezamenlijk besproken en afgesloten in het eigen Atelier.

Ateliers

De groepen 3, 4 en 5 maken samen gebruik van 5 ateliers, namelijk taal, rekenen, kunst, kunstzinnige vorming en muziek.

Er wordt thematisch gewerkt. De kinderen leren binnen de verschillende vakgebieden steeds meer over het thema. De eigen juf verzorgt alle ateliers en blijft dus de hele dag bij haar eigen groep.

Dit jaar werken we achtereenvolgens aan de thema’s:

Afrika en Azië, Voeding, Gouden Eeuw, Verkeer en vervoer en Mensen.

Eigen plan
De kinderen werken binnen het thema en binnen de ateliers aan een ‘eigen plan’. Ze hebben zelf voor het onderwerp gekozen en (eventueel samen met de leerkracht) een plan gemaakt. Ze werken hierin naar een doel toe wat ze met dit plan willen behalen. In het plan beschrijft het kind aan welk onderwerp het werk, welk doel het wil bereiken en wat het daarvoor nodig heeft.

Taal
In de middenbouw staan de basisvaardigheden centraal. Om vloeiend en vlot te kunnen lezen, werkt groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen. Het doel is dat de kinderen aan het einde van het schooljaar op AVI-E3 kunnen lezen. De methode Veilig Leren Lezen richt zich op de schriftelijke en mondelinge taalontwikkeling. Groep 4 werkt met de Methode Alles-in-1. Hierin zijn alle vakgebieden geïntegreerd, behalve gym en rekenen.

Rekenen
Vanaf groep 3 werken wij met de methode Pluspunt. De kinderen leren vooral rekenen door ervaren, onderzoeken en doen! Het rekenonderwijs moet betekenisvol zijn waardoor kinderen verbanden kunnen leggen en sneller de informatie tot zich nemen en het daadwerkelijk begrijpen.

Wereld/techniek en Wetenschap
Tijdens de wereldoriëntatie lessen gebruiken we de methode Alles-in-1 als leidraad. Voor groep 3 worden bepaalde subonderwerpen gekozen die centraal staan. Bij wereldoriëntatie werken wij met het plan van de leerkracht en het plan van de leerling.

Kunst
In het kunstatelier werken wij met het plan van de leerkracht en het plan van de leerlingen. De kunstlessen zijn gekoppeld aan het desbetreffende thema.

Drama & Muziek
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren

Alle leerkrachten wensen de leerlingen een heel fijn schooljaar toe; daar maken we ons samen sterk voor en daar halen we ook veel voldoening uit.