U kunt het gehele jaar door een afspraak maken met de schoolleiding voor een vrijblijvend informatiegesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we u over onze werkwijze. Natuurlijk kunt u dan ook een kijkje nemen in de ateliers. Kinderen die zijn aangemeld mogen - voordat een echte start wordt gemaakt - een aantal keren ‘proefdraaien’. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. De leerkracht neemt daartoe vier tot zes weken voor de komst van de nieuwe leerling contact op met de ouders. Rond de kerstvakantie en de zomervakantie worden andere afspraken gemaakt voor het plannen van de wendagen.

Voordat uw kind bij ons op school komt zal er een intakegesprek met de directeur of intern begeleider plaatsvinden. Tijdens dit gesprek worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de ontwikkeling en welzijn van uw kind.