Welkom op de pagina van de onderbouw

De kinderen op Het JongLeren  komen naar school om te leren, kennis toe te passen in ateliers en dagelijkse situaties en zich te bekwamen in sociale vaardigheden. Dit klinkt theoretisch, maar in de praktijk is het een dynamisch gebeuren.

In de onderbouw zitten jonge kinderen die leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken en door samen te werken. Omdat we werken met thema’s worden kinderen nieuwsgierig. Ze willen naspelen wat ze zien, horen en leren. Zo maken ze zich kennis eigen en vermaken zich tegelijkertijd kostelijk. Ze bruisen van de plannen en zijn creatief en actief. Enkele keren per jaar trekken we erop uit, zodat de kinderen zelf het thema dat centraal staat kunnen beleven in de echte wereld. 

In het wereldatelier  leren ze over de wereld om hen heen, het leven van vroeger, mensen, dieren en andere landen. In het kunstatelier verwerken ze hun nieuwe kennis en ervaringen op een creatieve manier. In het taalatelier leren de kinderen voorbereidend lezen, vertellen, luisteren en overleggen. In het rekenatelier leren ze voorbereidend rekenen, meten, wegen, betalen en bouwen. De activiteiten in de ateliers overstijgen de vakgebieden ook, doordat voor kinderen de wereld om hen heen een geheel vormt. Het schoolbrede thema verbindt alles met elkaar en de kinderen werken met hun eigen talenten en voorkeuren om uit te groeien tot initiatiefrijke, sociale en gelukkige grote mensen. 

We starten dit jaar met vier kleutergroepen. De gemiddelde groepsgrootte bij de kleutergroepen (bij de start van het schooljaar) is 20 leerlingen. 

We werken met vier groepen nauw met elkaar samen. De kleutergroepen hebben vier ateliers in hun eigen lokaal; taal, rekenen, kunst en ontdekhoek. In de nis in de gang is het wereld-atelier waar de vier groepen om beurten dagelijks gebruik van maken.

De opbouw in lesstof staat beschreven in de schoolgids 2023-2024, welke ook op deze website te vinden is. Dit jaar werkten we achtereenvolgens aan de thema’s: Project Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen, Kleding & Sport, Moderne Geschiedenis, Communicatie en Milieu & Kringloop.

Alle leerkrachten wensen de leerlingen een heel fijn schooljaar toe; daar maken we ons samen sterk voor en daar halen we ook veel voldoening uit.