Essential School

'Leer jezelf en de ander de wereld om hen heen kennen én verantwoordelijkheid daarvoor te nemen'.

Wij kijken naar de totale ontwikkeling van de kinderen. Bij ons gaat het om betekenisvol leren, waarbij we een goede relatie met de leerling belangrijk vinden. Kinderen worden goed toegerust op sociaal en cognitief gebied om de volgende stap te maken. De kinderen tonen daarbij zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar en worden zich bewust van eigen talent en leerstijl. Leren wie je bent en jongleren met talenten. 

Op onze school zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en resultaten. Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen en gaan daarbij voor het maximale. Wij helpen en stimuleren elkaar en zijn trots op successen van ieder kind. 

1. Kennis uitbreiden; maximaal ontwikkelen op kennisniveau.

2. Sociaal emotionele ontwikkeling; leren wie je bent en wat je kunt.

3. Toepassen van kennis; stapsgewijs en doelgericht