De Medezeggenschapsraad (MR) komt zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over de gang van zaken, het onderwijskundig beleid en de uitvoering van dit beleid op Het JongLeren. De MR bestaat voor een school van de omvang van Het JongLeren uit 3 ouders en 3 leerkrachten. 

Wij vervullen richting de directie van de school een adviserende en/of instemmende rol op allerhande beleidsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk gebruik van De Omnibus, de inrichting van de ateliers, de start van de nieuwe kleutergroep, de PR (reclame) voor de onderwijskundige visie van de school (de 10 Essentials), de veiligheid van de kinderen e.d.

Waar gaan wij het zoal over hebben het komende jaar? Het gebruik van de Omnibus en de samenwerking met de andere scholen in de Omnibus.
En we werken natuurlijk verder om nog meer bekendheid te geven aan de mooie onderwijskundige insteek van Het JongLeren met het atelieronderwijs
en de 10 Essentials.


Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit de leden van de MR:
 

Stephanie van Veldhuizen

Voorzitter MR

Kevin Bergervoet

Secretaris, leerkracht groep 5

Meer info

Priska Ketelaars

Leerkracht groep 1-2 B

Meer info

Esther Hagen

Leerkracht groep 7

Meer info

Ina Frömmert

Ouder