De MR bestaat op het JongLeren momenteel uit vier ouders en drie teamleden, wat overeenkomt met de doelbezetting.
De MR adviseert de schoolleiding op inhoudelijk onderwijskundig gebied en heeft m.b.t. een aantal zaken instemmingsrecht. Eén van de ouders en één van de teamleden hebben tevens zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), dit is een overkoepelende MR voor alle openbare scholen in Arnhem.

email MR: mr.hetjongleren@debasisfluvius.nl


Voor het schooljaar 2019-2020 zijn dit de leden van de MR:
 

Irfan Mohammedamin

Dennis Bosman

Esther Hagen

Kevin Bergervoet

Hanneke Smits