Stel cookie voorkeur in

OR

De ouderraad is medeverantwoordelijk voor het organiseren van alle buitenschoolse activiteiten en het innen van de ouderbijdrage.De ouderraad bestaat uit een groep ouders die samen met het team alle buitenschoolse activiteiten bedenkt en organiseert. De activiteiten zijn mogelijk doordat de OR en het team worden bijgestaan door andere ouders die als vrijwilliger meehelpen.

Voor het schooljaar 2019-2020  is een bedrag van € 50,- per kind bepaald. U kunt dat bedrag overmaken op bankrekening NL 65 INGB 000 5111 623 t.n.v. ouderraad Het JongLeren te Arnhem, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Voor gezinnen waarvoor de financiën niet toereikend zijn om de ouderbijdrage te betalen, is er een mogelijkheid om bij Stichting Leergeld een vergoeding te vragen. Zie http://www.leergeldarnhem.nl voor verder informatie.

Voor het schooljaar 2018-2019
De ouderraad bestaat dit jaar uit de volgende personen:

Marije van der Meer

Voorzitter OR

Moeder van Tessa (4-5) en Liselotte (7)

Karin Braams

Secretaris OR

Moeder van Krista (1/2 ) Enna-Linn ( 8 ) 

Sonja Unk

Penningmeester OR

Moeder van Nina (5) en Jason (7)

Nadine de Haardt

Coördinator Vrijwilligers

Moeder van Liz (6) en Mats (7)

Mascha Bouw

Lid Or

Moeder van Lois (7) 

Severine van den Vooren

Lid OR

Moeder van Fleur (5)

Sandra Wegh

Lid OR

Moeder van Noor (6)

Dave van der Velden

Lid OR

Vader van Ruben (5) en Julian (7)

Marco Hessels

Lid OR

Vader van Leon (5)

Nicole Saddal

lid OR

Moeder van Eliza (4/5)

Anne Ponsen

Lid vanuit de leerkrachten

Leerkracht groep 1/2

Maarten Zwiers

Lid vanuit de leerkrachten

Leerkracht groep 8