Stel cookie voorkeur in

Notulen MR vergadering 12-09-2018

MR vergadering 12 september 2018
20:00h, Omnibus


Deelnemers:
Dennis Bosman (voorzitter) -ai
Mandy Frissen (Lid MR)
Priska Ketelaars (Leerkracht)
Jack van der Beek (Directeur)
Esther Hagen (Leerkracht)
Chantal Lijbers (Leerkracht) - Notulist
Irfan Mohammedamin (lid MR) - afgemeld
Mark Lazeroms (voorzitter) - afgemeld


PLAATS: Omnibus, koffiekamer Jongleren.
TIJD: 20:00 uur
 
Opening
Vaststellen van de agenda: akkoord
Notulen vorige vergadering
Vraag: staan de notulen al op de website? > Dennis stuurt de definitieve versie naar Jack, hij zet ze
vervolgens op de website.

Binnengekomen post
Mail: enkele ouders die zich zorgen maken over de combinatie groep 7-8 die samen op kamp gaan.
Jack heeft hier voor de zomervakantie al met een aantal ouders over gesproken. Tijdens deze
vergadering licht Jack toe dat hij ook nog een mail uitgedaan heeft + keuze om de groep 7-8 niet te
splitsen maar gezamenlijk als groep op kamp willen laten gaan. Daarbij is de keuze gemaakt om ook
de andere groep 7 mee te laten gaan. De eindmusical zal, net als andere jaren vooral voor groep 8
zijn (met mogelijk wat kleine rollen voor de kinderen van groep 7 uit de groep 7-8) Uit de mail die
gestuurd is komt niet echt de reden van het bezwaar naar voren. > Dennis vraagt dit na.
Voorstel: niet bespreken op de algemene ouderavond. Jack maakt een brief waarin hij nogmaals de
reden toelicht en daarin expliciet aangeeft dat groep 8 echt een waardig afscheid krijgt. Jack maakt
een opzet en mailt dit rond naar ons.


Mededelingen Jack
Start schooljaar: 2 nieuwe leerkrachten, Tamara en Marre (voor de zware zorg)
Nieuwe groep > 3-4 in het dramalokaal. De BSO gebruikt na schooltijd dit lokaal. Samenwerking
verloopt tot nu toe goed.
Gebouw: tot nu toe alle ruimtes bezet. Volgende schooljaar gaat een deel van het confetti eruit en
komt er weer plaats voor het Jongleren en de Gazelle
Mail: overgegaan naar GMAIL > mail MR werkt nog niet, Jack gaat hier achteraan
Werkdrukverlaging: vacature uitgezet voor een leerkracht 0.6 fte om leerkrachten te ondersteunen.
Komende donderdag zijn de eerste sollicitatierondes.

De kleuterleerkrachten hebben nu geen middagpauze. Jack gaat kijken of er een oplossing kan
komen (inzet van ‘oppas’ vanuit SKAR) om in de klas met de kinderen te eten en een deel met hen
buiten te spelen. Hier komt Jack op terug.

Jaarplanning  (wat komt er nog op de MR af)   

Jaarplanning van de MR > overnemen zoals hij is.

Jaarverslag (definitief maken)
Dennis loopt het na en stuurt het rond. Jack zal dit op de site zetten.

Presentatie Ouderavond (hoe is de indeling, en is dit nog incl
USA reis?)
Algemeen: Jack licht toe wat er geweest is en wat gaat komen dit schooljaar (zal in dit stukje een
korte toelichting geven over de USA reis). Volgende onderdeel zal zijn talentontwikkeling > Saskia
gaat dit leiden. (Werkt hier 1 dag per week voor buiten de groep en zal de plusgroep opzetten na de
algemene ouderavond). Vervolgens MR en OR. Definitieve tijdspad wordt nog rondgemaild. Tevens
gaat er nog een uitnodiging uit naar ouders.

MR Statuten (stand van zaken en afronding)
Statuten kloppen inhoudelijk, opbouw en indeling nog niet. Mark zet het om naar nieuwe inzichten.
Er moet voor alle gebouwen (omnibus/rivers) een eigen huisregelement zijn. Mark heeft advies
opgevraagd van VOO onderwijsadviseur. Komt volgende keer terug op de agenda.

GMR (stand van zaken)
Geen update van gekregen.
Rondvraag en afsluiting
Dennis: is er feedback gekomen op de startgesprekken? > evaluatie met team moet nog volgen. Jack
geeft aan dat er veelal positieve geluiden zijn vanuit ouders en team.

JOP bespreken staat niet op de agenda. Vraag van Mark om dit volgende vergadering te bespreken.
Afspraak: iedereen leest het JOP door, stuurt vragen en/of opmerkingen door naar Jack. Komende
vergadering worden de vragen besproken.
Ans heeft nog geen afscheidscadeau gehad. Wordt geregeld door Priska en geeft dit dinsdag aan
Ans.
Mark: moet het stuk van de MR nog aangepast worden op de site? > ja, leden moeten aangepast
worden. Jack zorgt hiervoor.